System zabezpieczenia
powierzchni wewnętrznych
zbiorników na produkty petrochemiczne


Przeznaczenie

Corolon, System zabezpieczania zbiorników na produkty petrochemiczne/paliwa jest stosowany tam, gdzie wymagana jest duża trwałość powłok zabezpieczających przy minimalnym przygotowaniu powierzchni.

Zalety

Eliminacja kosztownego przygotowania powierzchni wewnętrznej za pomocą piaskowania. Nakładanie dwóch warstw w przeciwieństwie do tradycyjnych trzech i więcej typu epoksydowego. Zasadniczo krótszy czas utwardzania 2-3 dni w przeciwieństwie do pokryć o epoxydowych wymagających min. 14 dni.

Przygotowanie powierzchni

Mycie gorącą wodą/parą pod ciśnieniem, z dodatkiem detergentów (odtłuszczaczy).

Materiały

1.  Podkład/uszczelniacz utwardzany wilgocią (moisture cure) Corolon CorolockPP. Podkład Corolock PP jest podkładem połyuretanowym. Przez jego zastosowanie eliminuje się ukrytą wilgoć z podłoża, która ma negatywny wpływ na końcową jakość powłoki. Corolock PP nakłada się natryskiem lub wałkiem do łącznej grubości max 75 mikrometrów (jedna warstwa). Wydajność: 12-14 m2/L.

2.  Polimocznik Corolon 3580. Natrysk jednej warstwy do grubości 750-850 mikrometrów. Wydajność: 1,2-1,3 m2/L.

3.  Sprzęt do natrysku: specjalistyczny marki Gusmer, GlasCraft lub inne.

4.  Trwałość powierzchni: 15-20 lat.

5.  Odporność powłoki: produkty ropopochodne takie jak benzyna, ropa naftowa, diesel, paliwa lotnicze (jet fuel) itp.

Corolon Inc. dostarcza pokryć ochronnych na całkowite zabezpieczanie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych wyżej wymienionych zbiorników.

Powrót

Sprawdź zgodność ze standardem XHTML!Sprawdź zgodność ze standardem CSS statystyka    Nota prawna   Uwagi techniczne

Strona główna - powrót